musician pic

 

 

 

small logo

The Jumping Buddha Ensemble

live performances video

 

 

Xiaofeng Zhang Artistic Journey 2012 to 2016

Xiaofeng Zhang Artistic Journey 2012 to 2016 Xiaofeng Zhang Artistic Journey 2012 to 2016
Erhu Xiaofeng Zhang
Yangqin Lu Peng, Weiyu Wang
Pipa Hecheng Liu
Sheng Wanpeng Guo

jin she kuang wu

Golden snake dance by The Jumping Buddha Ensemble Drums Wei Wang
Dizi (chinese flute) Xian Lu
Yang Qin (hammered Dulcimer) WeiYu Wang

Yue Ya Wu Geng

Yue Ya Wu Geng by The Jumping Buddha Ensemble
Drums Wei Wang
Dizi (chinese flute) Xian Lu
Yang Qin (hammered Dulcimer) WeiYu Wang

listen to mom story

Listen to mom's story by The Jumping Buddha Ensemble Yang Qin Weiyu Wang

Flower of Dazhai

Flower of Da Zhai ShengSolo(mouth organ)Wanpeng Guo

Autumn Moon

Autumn Moon by The Jumping Buddha Ensemble
Dizi (chinese flute) Xian Lu
Yang Qin (hammered Dulcimer) WeiYu Wang
Bell Michael Santoro

Ambush from All Sides

Ambush from All Sides Pipa Solo Hecheng Liu

Dance of Yi

Dance of Yi Pipa Solo Hecheng Liu

Spring River flower noon night

Spring Lake Flower moon night Pipa Solo Hecheng Liu

Full of Joy

Full of Joy by The Jumping Buddha Ensemble

goldmem

The Jumping Buddha Ensemble presented "Parting at Yang Guan" on the The Gold man Environmental prize Celebration. San Francisco War Memorial Opera House April 23, 2001

butterfly

butter fly lovers
Erhu solo Xiaofeng Zhang
With American Philharmonic CA

pale sun

Pale sun over cold land
From "Winter Scenes" by Thomas Goss
Erhu solo Xiaofeng Zhang
With the Santa Rosa Symphony Young People's Chamber Orchestra

phoeix1

Phoenix Concerto
by Thomas Goss
Erhu Solo Xiaofeng Zhang

bimok

Bimok
Korea folk Song